U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Compliance Management
Trefwoorden: Wet en regelgeving , Gedragscode, Omgaan met fraude, Toegangsbereik, Vertrouwelijke documenten

Een MKB organisatie heeft met veel wet- en regelgeving te maken en dat wordt door de ontwikkelingen in de maatschappij steeds complexer. Door hier als organisatie aandacht aan te besteden wordt de kans kleiner dat  er problemen gaan ontstaan. Bij compliance management wordt  enerzijds aandacht  besteed aan verplichte  wet- en regelgeving en anderzijds vrijwillige of aanvullende richtlijnen. Door deze wijze van benadering is het mogelijk om het overzichtelijk en werkbaar te maken.

Aandachtsgebieden zijn o.a.:
- is er een gedragscode binnen de organisatie opgesteld en wordt die ook gehandhaafd
- hoe wordt er omgegaan met incidenten of fraude
- is bekend hoe  er met intimidatie wordt omgegaan en is er een vertrouwenspersoon aangesteld

Steewel Financial Management heeft de mogelijkheid om uw organisatie bij de implementatie te helpen. Maak een vrijblijvende afspraak om hierover  van  gedachten  over te wisselen.