U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Voorbeeld 1 Controlling Management

Inefficiënte bedrijfsinformatie voorziening

Een MKB onderneming heeft wisselende opbrengen en de producten die verkocht worden is niet duidelijk wat de kostprijs is. De onderneming heeft intern discussies welke targets nu nodig zijn om winstgevend te zijn en hoeveel kosten er per afdeling gemaakt mogen worden. Ook kunnen de verantwoordelijke afdelingsmanagers niet aangesproken  geworden op de kosten en opbrengsten van de afdeling waar ze verantwoordelijk voor zijn. Er is veel onduidelijkheid en de financiële afdeling kan alleen zo goed mogelijk de huidge kosten en opbrengsten in kaart brengen en rapporteren aan het management. Gevolg is dat er veel zaken ad-hoc gebeuren en er eigenlijk geen financiële sturing van de bedrijfsvoering aanwezig is. De accountant en belastingadviseur hebben hier ook al eens opmerkingen over gemaakt.

Door de inzet van Steewel Financial Management wordt op een gestructureerde werkwijze eerst een  globale opzet in de vorm van een plan van aanpak gemaakt met een stappenplan wat er moet gaan gebeuren op het financiële chaos weer onder controle te krijgen. een een mondelinge sessie  met het management wordt het stappenplan doorgenomen, maar ook aangepast aan de haalbare wensen van het management en de praktijk. Vervolgens wordt een herziene versie van het plan van aanpak  aan het management voorgelegd. Na goedkeuring door het management weet een ieder nu wat er moet gaan gebeuren en Steewel Financial Management  zal aan externe partij het gehele proces begeleiden met als uiteindelijk doel  dat de onderneming het volgende keer zelf kan doen.